Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την σύσταση της επιχείρησής σας στην Ελλάδα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την σύσταση της επιχείρησής σας στην Ελλάδα.

Από την Κλαίρη Κοκότη

Σύμφωνα με την έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξήχθη το 2019 με τίτλο “Doing Business 2020”, η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 11η στον κόσμο σχετικά με την ευκολία ίδρυσης μιας νεοφυούς επιχείρησης.

Ο χρόνος δημιουργίας μιας εταιρείας έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της δημιουργίας του συστήματος One Stop Shop Υπηρεσία Μιας Στάσης (YMΣ).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η δημιουργία μιας επιχείρησης στην Ελλάδα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης διαρκεί μόνο δύο ημέρες, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να διαρκέσει δύο επιπλέον ημέρες που απαιτούνται για ορισμένες περαιτέρω διατυπώσεις και εγγραφή στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι είναι η Υπηρεσίας Μιας Στάσης (YMΣ);

Η Υπηρεσίας Μιας Στάσης είναι το σύστημα ταχείας διαδικασίας που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει την γρήγορη σύσταση μιας εταιρείας.

Το σύστημα περιλαμβάνει (α) το Γενικό Μητρώο Εμπορίου (ΓΕΜΗ) των Εμπορικών Επιμελητηρίων (β) τους συμβολαιογράφους και (γ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-YMΣ).

Η επιλογή ενός από τα παραπάνω (α), (β) ή (γ) εξαρτάται από:

· Τη νομική μορφή της εταιρείας που θα συσταθεί: υπάρχουν τύποι εταιρειών των οποίων η σύσταση είναι υποχρεωτική από τους συμβολαιογράφους YMΣ (όπως για παράδειγμα οι ανώνυμες εταιρείες) ·

· Το είδος του καταστατικού που θα χρησιμοποιηθεί: εάν επιλεγεί το πρότυπο (υπόδειγμα) Καταστατικό, εταιρεία οποιουδήποτε τύπου/νομικής μορφής μπορεί να δημιουργηθεί μέσω οποιασδήποτε από τις παραπάνω επιλογές. Εάν τα μέρη επιθυμούν να μην χρησιμοποιήσουν το πρότυπο Καταστατικό, η εταιρεία θα συσταθεί είτε μέσω του ΓΕΜΗ είτε μέσω των συμβολαιογράφων YMΣ.

Διαδικασία:

  • Όποιος ενδιαφέρεται να συστήσει μια εταιρεία στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην YMΣ, συνοδευόμενη από το Καταστατικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η YMΣ πρέπει θα εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα και, αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο.
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ο αιτών  καλείται να προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή προσθήκες εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Εάν δεν γίνει καμία διόρθωση μέσα στην προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται.
  • Οι προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω δεν ισχύουν για την υποβολή e-YMΣ. Με τη χρήση πρότυπου Καταστατικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η ενσωμάτωση πραγματοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μόνο μία ώρα! Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν χρειάζεται να επισκεφθεί την Εφορία ή τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αυτοί ενημερώνονται αυτομάτως.
  • Το κόστος είναι χαμηλό και μειώνεται περαιτέρω κατά 30% σε περίπτωση υποβολής e-YMΣ!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.